Phaedra el
PHAEDRA I PHAEDRA II

PHAEDRA I

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: 30
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: 16
 • Διάταξη Π: 15
 • Ροτόντα: 20
 • Cocktail: -
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: 10
 • Cabaret: 14

PHAEDRA II

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: 30
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: 16
 • Διάταξη Π: 15
 • Ροτόντα: 20
 • Cocktail: -
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: 10
 • Cabaret: 14