MEZZO el
MEZZO I MEZZO II MEZZO III

MEZZO I

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: 18
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: 12
 • Διάταξη Π: 9
 • Ροτόντα: 10
 • Cocktail: 20
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: 8

MEZZO II

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: 49
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: 36
 • Διάταξη Π: 23
 • Ροτόντα: 20
 • Cocktail: 40
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: 18

MEZZO III

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: 49
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: 36
 • Διάταξη Π: 23
 • Ροτόντα: 20
 • Cocktail: 40
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: 18