MEZZO el
MEZZO I MEZZO II MEZZO III

MEZZO I

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: 15
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: 8
 • Διάταξη Π: 6
 • Ροτόντα: 10
 • Cocktail: -
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: 6
 • Cabaret: 6

MEZZO II

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: 35
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: 20
 • Διάταξη Π: 15
 • Ροτόντα: 30
 • Cocktail: -
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: 20
 • Cabaret: 15

MEZZO III

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: 20
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: 12
 • Διάταξη Π: 15
 • Ροτόντα: 10
 • Cocktail: -
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: 10
 • Cabaret: 7