Ballroom el
BALLROOM VERANDA Ballroom

BALLROOM VERANDA

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: -
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: -
 • Διάταξη Π: -
 • Ροτόντα: 48
 • Cocktail: 50
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: -

Ballroom

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: 120
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: 54
 • Διάταξη Π: 42
 • Ροτόντα: 60
 • Cocktail: 120
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: 42