Ballroom el
BALLROOM VERANDA Ballroom

BALLROOM VERANDA

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: -
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: -
 • Διάταξη Π: -
 • Ροτόντα: 48
 • Cocktail: 50
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: -

Ballroom

Χωρητικότητα

 • Θεατρικά: 90
 • Αίθουσα Διδασκαλίας: 32
 • Διάταξη Π: 36
 • Ροτόντα: 60
 • Cocktail: 120
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων: 30
 • Cabaret: 35